دستگاه برش مستقیم اتوماتیک خاک از کارخانه کنترلزگروپ ایتالیا

دستگاه برش مستقیم اتوماتیک خاک از کارخانه کنترلزگروپ ایتالیا

دستگاه برش مستقیم اتوماتیک خاک موجود و آماده تحویل فوری-Automatic shear testing machine
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمائید.

مرجع خبر: http://www.controls-group.com/eng/soil-mechanics-testing-equipment/automatic-shear-testing-machine.php

تعداد بازدید: 821