دستگاه اندازه گیری مقدار گاز H2S در نفت خام مایع موجود و آماده تحویل فوری

دستگاه اندازه گیری مقدار گاز H2S در نفت خام مایع موجود و آماده تحویل فوری

در راستای استانداردسازی روش اندازه‌گیری مقدار H2S در نفت خام شرکت Seta، با حمایت صنعت از این موضوع، مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که روش‌های ASTM D7621 و IP 570 می‌توانند برای نفت خام پایدار اصلاح شوند. در حال حاضر تحقیقات در راستای بهبود روش A موجود در ضمیمه استانداردهای ASTM D7621 و IP 570 در جریان می‌باشد.

مرجع خبر:

تعداد بازدید: 536